Direct Verzekeren


Direct Service

 
CheapPolis.nl
 

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

 • Uitsluiting aansprakelijkheid
  Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys uitdrukkelijk afgewezen. Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

 • Informatie op deze site
  Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze site. Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolledigheden en onjuistheden in de of via deze site weergegeven informatie.

  Hoewel Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys behoudt zich het recht voor de inhoud op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) te wijzigen.

 • Verwijzingen en hyperlinks
  Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toegankelijkheid van de hyperlinks en verwijzingen naar andere sites.

 • Intellectuele eigendomsrechten
  Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys.

 • Virussen
  Cheappolis.nl/Het Vermogenshuys garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
   
Cheappolis.nl is onderdeel van Het Vermogenshuys®

disclaimer

 Wilt u hulp bij het invullen of een schade melden? Dan belt u 0345-588660 of klik hier voor een afspraak met een van onze adviseurs.